גלריית מדייה ומסמכים

כותרת גודל סטטוס צור תאריך תאריך ששונה
תיקיות
2020 to 2021 -- -- לפני 2 שנים לפני 2 שנים
2021 to 2022 -- -- לפני 2 שנים לפני 2 שנים
2022 to 2023 -- -- לפני 1 שנה לפני 1 שנה
מסמכים
Procurement Plan for Attorney General 2019-20.pdf 5MB מאושר לפני 3 שנים לפני 3 שנים
Procurement Plan for the Ministry of Justice 2019-20.pdf 10.1MB מאושר לפני 3 שנים לפני 3 שנים
  • thumbnail
    כעת מאת

    {title}